DMK DN : 电动蝶阀

DMK DN : 电动蝶阀

Max. Operating pressure: 500 mbar
Nominal diameter: DN 40 - DN 125
Approvals: DIN 3394 T2

联系

您是否有其它问题,或者希望获取更多信息?您可以随时联系我们。

在這裡,你會發現在你所在地區的聯絡。

冬斯全球