Mesuliyet harici hususlar

Karl Dungs GmbH Co. KG, ileride müellif olarak geçecektir, sunulan bilgilerin güncellik, doğruluk, eksiksizlik ve niteliği ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez. Yazar karşısında, verilen bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından ya da eksik ve doğru olmayan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya düşünsel türde zararlarla ilgili mesuliyet talepleri esas olarak kabul edilmez, meğerki bunlar ispat edileceği üzere yazarın kusuru veya ihmali nedeniyle meydana gelmiş olsunlar.

Tüm hizmetler açıktır ve bağlayıcı değildir. Yazar sunulan içeriğin bir kısmını veya tamamını önceden hiçbir şekilde haber vermeden değiştirme, tamamlama, silme veya bunun yayınını belirli bir süreliğine veya nihai olarak tatil etme hakkını saklı tutar.

Gönderme ve Linkler

Yazarın sorumluluk sahası dışında bulunan yabancı web sitelerine doğrudan veya dolaylı yönlendirmelerde (Hiperlinkler), bir mesuliyet yükümlülüğü yalnızca yazar, içerikler konusunda bilgi sahibi olduğunda ve teknik açıdan hukuka aykırı içeriklerin kullanımını engelleme yetisine ve imkânına sahip olduğu düşünüldüğünde geçerli olur.
Yazar işbu vesile ile linklerin verildiği an itibarı ile link verildiği sayfalarda yasa dışı içerikler bulunduğu yönünde bir işaret görmediğini beyan eder. Ancak yazarın link verilen/ bağlantı kurulan içeriğin şu anki ve gelecekteki tasarım, içeriği ve telif hakları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yazar link verilen/ bağlantı kurulan sayfalar üzerinde link verildikten sonra yapılan değişiklikler ile arasına mesafe koymaktadır. Bu saptama yazarın kendi internet sayfası içerisinde bulunan link ve göndermeler ile yazar tarafından yayınlanan tartışma forumları, link dizinleri, mailing listeleri ve içeriğine başkalarının kayıt yapma imkanı bulunan veri tabanları için de geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksik içerikler ile bu şekilde sunulan bilgilerin kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan hasarlardan sadece link verilen sayfanın yayıncısı sorumlu tutulur ve bu yayına link veren sayfanın yayıncısı bundan sorumlu tutulamaz.

Telif ve marka hakkı

Yazar yaptığı bu yayında kullanılan grafik, ses belgesi, video sekansı ve metinlerin telif haklarını korumaya ve kendisi tarafından bizzat hazırlanan grafik, ses belgesi, video sekansı ve metinleri kullanmaya veya lisans hakkı bulunmayan grafik, ses belgesi, video sekansı ve metinlere başvurmaya özen göstermiştir.
Internet sayfası dahilinde anılan ve üçüncü şahıslar adına koruma altında bulunan markalar ve ticari semboller sınırsız biçimde geçerli marka hakkı ile bu tescilli markayı tescil ettiren sahibinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece bu markaların burada isminin zikredilmesinden markanın üçüncü kişilerin hakları kapsamında koruma altında olmadığı sonucu çıkartılamaz.
Müellifin kendisi tarafından hazırlanan objelerin telif hakkı (copyright) sadece müellife aittir. Bu tür grafik, ses belgesi, video sekansı ve metinlerin çoğaltılması veya basılı diğer elektronik yayınlarda müellifin yazılı izni olmaksızın kullanımına izin verilmez.

Veri güvenliği

İnternet sayfası dahilinde şahsi ve işle ilgili verilerin girilmesinin (E-mail adresleri, isim, adres) gerekmesi durumunda, bunların kullanıcı tarafından beyanı tamamen isteğe bağlı biçimde gerçekleşmektedir. Burada sunulan tüm hizmetlerin kullanımı ve bunun için ödeme yapılması - teknik açıdan mümkün ve beklenebilir olması halinde - bu tür verileri beyan etmeden veya kişisellikten arındırılmış veri veya takma isimlerle yapılabilir. Künye çerçevesinde veya benzeri mahallerde yayınlanan posta adresi, telefon veya faks numaraları ile e-mail adresleri üçüncü şahıslar tarafından kendilerinden açık bir dille talep edilmemiş olan bilgilerin gönderilmesi için kullanılamaz. Bu yasağın ihlali durumunda burada belirtildiği biçimde spam adı verilen bu mailleri gönderen kişiler aleyhinde yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Google Analytics

Karl Dungs GmbH & Co. KG’nin bu web sitesine erişim sağladığınızda genel bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler arasında, örn. tarayıcının türü, kullanılan işletim sistemi ve internet servis sağlayıcınızın alan adı yer alır. Burada söz konusu olanlar, sadece kimliğiniz hakkında bir sonuç çıkarılmasına izin vermeyen bilgilerdir. Bilgiler, sadece anonim biçimde toplanmakta ve tarafımızdan istatistiksel amaçlar doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bu web sitesi, bu süreçte 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA adresinde kayıtlı Google Inc. şirketinin (bundan böyle “Google” olarak anılacaktır) hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda optimize edebilmemizi sağlayan Google Analytics adındaki analiz aracını kullanmaktadır. Google Analytics, sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi yansıtabilecek çerezler kullanmaktadır. Bu şekilde, örneğin sayfa içinde gezinme kolaylaşır ve biz de hizmetlerimizin kullanım kolaylığını daha da iyileştirebiliriz. Bu esnada oluşturulan bilgiler (IP adresi dahil) standart olarak anonimleştirilir. Kimliğinizin ifşa edilmesi söz konusu değildir. Bu anonimleştirme sürecinden sonra bir değerlendirme yapılır. Bu çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, ABD’de Google’ın bir sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi Google tarafından başka verilerle ilişkilendirilemeyecektir. Tarayıcınıza ayarlama yaparak çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; bu web sitesindeki fonksiyonların tamamını tam kapasite kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Bunun dışında çerez tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımını içeren verilerin (IP adresiniz dahil) tespit edilmesini ve Google tarafından bu verilerin işleme alınmasını önleyebilirsiniz; bunun için aşağıdaki link altında bulunan tarayıcı eklentisini indirin ve kurun: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tarayıcı eklentisine alternatif olarak veya mobil cihazlardaki tarayıcılarda, bu web sitesi içinde ileride Google Analytics tarafından veri toplanmasını engellemek için lütfen bu linke tıklayın (kapsam dışında kalma (Opt Out), sadece tarayıcıda ve sadece bu alan adı için çalışır). Bu esnada cihazınıza bir Opt-Out çerezi kaydedilir. Bu tarayıcıdaki çerezlerinizi silerseniz bu linke yeniden tıklamalısınız.
Google Analytics’in kullanım koşulları ve veri gizliliği hakkında ayrıntılı bilgiler için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz: www.google.com/analytics/terms/de.html veya www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .
IP adreslerinin anonim şekilde tespit edilmesi (IP-Masking) için bu web sitesinde Google Analytics'in “gat._anonymizeIp();” koduyla genişletildiğini belirtmek isteriz.

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany

+49 7181 804-0
info@dungs.com